Bestyrelsen minder om, at der er indkaldt til orienterende medlems- og staldmøde den 22. august kl 19.30 i Rytterstuen.

Ved sidste medlemsmøde fik bestyrelsen mandat til at indgå en aftale med udlejer J.P. Rønholt om en ny lejeaftale.
Desuden at udarbejde et budget, som den nye kasserer har udarbejdet efter at have skullet sætte sig ind i tingene i de forgangne måneder.
Vi kan allerede nu afsløre, at RHO har historisk stor søgning til vore elevhold, hvilket er meget positivt, og også at endnu flere opstaldere har annonceret at ville søge mod RHO.

Vi håber, at mange medlemmer møder op til orienteringen, også gerne med gode input til, hvad RHO kan gøre endnu bedre. Det er i alles interesse.