Kære medlemmer og interessenter af Hammelev Rideklub.
Vi har i dag haft bestyrelsesmøde samt haft en god snak med udlejer Jens Peter Rønholt igen efterfølgende.
Vi er blevet enige om at arbejde efter en model med etablering af et fællesejet driftsselskab, som sikrer mindre eksponering af klubbens økonomi og ressourceindsats samt muligheden for at arbejde med en fælles strategi og vedligeholdelsesplan, herunder også tilgang til foldordninger m.v.
Et sådant selskab kan siden ansætte eller optage en forpagter i, hvor man optimalt finder en kandidat, som har praktisk håndelag, økonomisk interesse i at drive stedet (fremad) og hesteforstand, måske endda med mulighed for at undervise.
I første omgang laves en plan for at servicere vore forpligtelser overfor stedets ”kunder” – alias medlemmer og opstaldere – efter den 1. juli. Vi vil med stor sandsynlighed benytte os af et vikarbureaus services for at have maksimal fleksibilitet på tid og økonomi.
Det vigtigste budskab her er dog: tingene kører videre og der findes løsninger!
Rent praktisk vil det foregå sådan, at vi juridisk laver en forlængelse af aktuel lejekontrakt med nogle økonomiske justeringer for perioden under hensyntagen til klubbens økonomi, indtil vi finder frem til formlen for den fremtidige drift sammen med Rønholt.
Vi har en god fælles ide om hovedtrækkene til en sådan, men der er både praktik, økonomi og jura, vi lige skal have arbejdet detaljeret igennem.
På denne baggrund vurderer vi også, at det for nuværende er unødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet vi endnu ikke kan forelægge den endelige model og heraf følgende driftsøkonomiske betragtninger udtrykt i et budget.
MEN… også i fremtiden vil vi være afhængige af hjælpende hænder til stort og småt. Det var en glæde og opmuntring for bestyrelsen, at så mange tilkendegav velvilje til at hjælpe RHO nu og i fremtiden.
Der laves inden længe et opslag på nogle praktiske opgaver, som vi trænger hjælp til. Vi håber mange melder sig. Yder alle bare lidt, bliver alt sammen nemmere både praktisk og økonomisk. Tak for opbakningen.
PS: har nogen supplerende spørgsmål til situationen, kan I altid henvende jer til et af bestyrelsens medlemmer.
På vegne af bestyrelsen
Michael, næstformand