Priser

Priser findes i drop down menuen herunder.
Priserne er opdateret per juli 2017.

Opstaldning

Klubben råder over følgende faciliteter:

 • 3 stalde: “Den Røde” og “Den Private” samt “Laden”. Alle indeholder store bokse og godt indeklima. “Laden” er i direkte forbindelse med “Den Røde”. Alle stalde overholder loven om hestehold
 • Vaskespiltov i to af staldene
 • Mange pladser til opsadling mm.
 • Ridehal 20 x 40
 • Ridehal 20 x 60
 • Udendørs dressurbane 20 x 40, sand
 • Udendørs springbane, sand
 • Luftefolde, store græsfolde både sommer og vinterfolde
 • Mulighed for sommer-/døgnfold
 • Mulighed for at leje privat fold
 • Vi tilbyder ud- og indlukning på fold på hverdage (se under priser)
 • Dejlig stor rytterstue i forbindelse med den store ridehal
 • Opvarmede sadelrum med lås
 • Opbevaringsrum til staldskab, til eget hø-wrap-foder mm.
 • Plads til hestetrailer
 • Fantastiske muligheder for at ride i naturen

 

Kontakt Dorte Møller (50 414141) for mere information, fremvisning og oplæg til en opstaldningskontrakt.

Der er aktuelt ledige bokse til disposition.

 

Pris for at have pony på RHO

SELVPAS:

1300 kr. pr. måned

Prisen er inkl.:

 • Halm (som selv strøes, og udmuges én gang i ugen)
 • Brug af alle faciliteter inkl. banekort
 • Eget foder stilles i lukkede beholdere i tildelte rum og gives af staldpersonalet 3 x dagligt
 • Eget/tilkøbt hø gives af staldpersonalet 2 x dagligt (morgen og aften)

Mulighed for tilkøb:

 • Udlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned
 • Indlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned

Ud- og indlukning i weekenderne hjælper vi hinanden med

 • Hø ad libitum: 400 kr. pr. måned

 

FULDPAS:

2150 kr. pr. måned

Prisen er inkl.

 • Kvalitetsfoder gives af staldpersonalet 3 x dagligt
 • Hø efter ponyens vægt og behov gives af staldpersonalet morgen og aften
 • Halm strøet dagligt af staldpersonalet
 • Udmugning udføres af staldpersonalet hver 14.dag
 • Brug af alle faciliteter inkl. banekort

Mulighed for tilkøb:

 • Udlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned
 • Indlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned

Ud- og indlukning i weekenderne hjælper vi hinanden med

Der gives 300 kr. rabat ved eget foder

 

For mere information kontakt Dorte Møller tlf. 5041 4141

Pris for at have hest på RHO

SELVPAS:

1300 kr. pr. måned

Prisen er inkl.:

 • Halm (som selv strøes, og udmuges én gang i ugen)
 • Brug af alle faciliteter inkl. banekort
 • Eget foder stilles i lukkede beholdere i tildelte rum og gives af staldpersonalet 3 x dagligt
 • Eget/tilkøbt hø gives af staldpersonalet 2 x dagligt (morgen og aften)

Mulighed for tilkøb:

 • Udlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned
 • Indlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned

Ud- og indlukning i weekenderne hjælper vi hinanden med

 • Hø ad libitum: 500 kr. pr. måned

 

FULDPAS:

Kr. 2650,- pr. måned

Prisen er inkl.

 • Kvalitetsfoder gives af staldpersonalet 3 x dagligt
 • Hø efter hestens vægt og behov gives af staldpersonalet morgen og aften
 • Halm strøet dagligt af staldpersonalet
 • Udmugning udføres af staldpersonalet hver 14.dag
 • Brug af alle faciliteter inkl. banekort

Mulighed for tilkøb:

 • Udlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned
 • Indlukning på hverdage: 300 kr. pr. måned

Ud- og indlukning i weekenderne hjælper vi hinanden med

 

Der gives 450 kr. rabat ved eget foder

For mere information kontakt Dorte Møller tlf. 5041 4141

 

Kontigent
Kontingenter :

Under 18 år

over 18 år

Aktivt halvårskontingent (opkræves januar og juli)

190

310

Passiv medlem  (1. januar til 31. december)

200

200

Familie kontingent (1. januar til 31. december)

1000

1000

Stævnekontingent (1. januar til 31. december)

200

200

Ved Indmeldelse / tilmelding kan du benytte klubbens indmeldelses blanket. Den findes under “blanketter”.

Brug af faciliteter kræver medlemsskab.
Deltagelse i freelanceundervisning kræver medlemsskab og banekort.
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel inden d. 1. i måneden
Undervisning

Holdundervisning:

½ time på elevhest/-pony                                                                    180 kr. pr. måned

1 time på elevhest/-pony                                                                     250 kr. pr. måned

1 time på privathest/-pony (eksl. halleje)                                             175 kr. pr. måned

Spring                                                                                                  275 kr. pr. måned

Enetime:

Elevhest/-pony                                                                                     450 kr. pr. måned

Privathest/-pony (eksl. halleje)                                                            400 kr. pr. måned

½ times eneundervisning hos exam. træner Sally Lundquist              250 kr. pr. ½ time

 

For mere information kontakt Birgitte Fredslund Midtgaard fra Bestyrelsen.

Banekort
Priserne er for udefra kommende heste og ponyer, som gæster Rideklubben.
Alle opstaldere har banekort inkluderet i staldlejen.
Banekort :

Under 18 år

Over 18 år

Banekort – stort pr. måned

225

225

Banekort – stort – flere heste pr. måned
325
325
Banekort pr. hest pr. dag

50

50

Undervisningsbanekort pr. måned
150
100 kr. pr. 1/6
150
 100 kr. pr. 1/6
Årsbanekort* – stort pr. år.

2.295

2.295

Årsbanekort* – flere heste

3.315

3.315

*Årsbanekort refunderes ikke hvis perioden afbrydes.

Halvpartsaftaler

Halvpartsaftale:

 • Inkl. 1 time lørdag og søndag.
  Gratis leje af pony til undervisning 1 time pr. uge.
 • Inkl. fuld banekort
 • Ansvar for pasning og pleje af pony/hest og sadeltøj.
 • Første ret til brug af ponyen/hesten til stævner

kun kr. 600,- per mdr.

Kontakt Birgitte Midtgård fra bestyrelsen for nærmere information om mulighederne.